Wszelkie pytania proszę kierować do Małgorzaty Bolińskiej tel. +48 502 696 433 lub na adres los@kobylocha.pl | Rezerwacje w godzinach Pn-Pt 09:00-16:00

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie  witamy  w  naszym  Ośrodku  Wypoczynkowym „Łoś”  w Kobylosze.

Wysoko cenić będziemy Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 1. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Zatrzymanie pokoju lub domku po godzinie 11.00 jest traktowane  jako  przedłużenie  pobytu  o  kolejną  dobę.    W przypadku, kiedy gość opuści pokój do godziny 13.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 4. Gość OW „Łoś” nie może przekazywać pokoju lub domku innym osobom, także w czasie wynajmu.
 5. Osoby niezameldowane w OW „Łoś” mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 9.00 – 22.00.
 6. OW „Łoś” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin OW „Łoś”, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę dotyczącą  gości,  pracowników  lub  innych  osób  albo też w inny sposób zakłócił spójny pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.
 7. OW  „Łoś”  świadczy  usługi  zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Podobnie prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek, celem niezbędnej naprawy. W przypadku wystąpienia takich, które nie będą mogły być usunięte, OW „Łoś” dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub domek lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 8. OW „Łoś” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 9. W OW „Łoś” obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 10. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług OW „Łoś” mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócać spokoju innych gości.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach kuchenek gazowych, kuchenek elektrycznych, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. 
  Obowiązuje bezwzględny zakaz używania butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard oraz rozpalania ogniska poza miejscem do  tego wyznaczonym.
 12. Gość OW „Łoś” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia  i  urządzeń  technicznych  ośrodka,  powstałe z jego lub z winy odwiedzających go osób.
 13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu OW „Łoś” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa OW „Łoś”, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia lub zniszczenia. oraz opuszczenie terenu OW „Łoś”.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju lub domku OW „Łoś” przez gości będą odsyłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji ośrodek przechowa przedmioty przez 3 miesiące.
 15. Zasady zwrotu zaliczek wpłacanych na poczet wypoczynku gości indywidualnych:
  • do 6 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 100% z potrąceniem kosztów manipulacyjnych
  • do 3 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z potrąceniem kosztów manipulacyjnych
  • do 2 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zaliczki nie są zwracane
 16. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu po zameldowaniu. Płatność wyłącznie gotówką.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do opuszczenia terenu OW „Łoś” bez zwrotu kosztów.

Życzymy miłego pobytu
Właściciele i Pracownicy
Ośrodka Wypoczynkowego „Łoś”